4284

Veilig Sportklimaat

Veilig Sportklimaat

Binnen Blue Marlins hechten wij veel belang aan waarden en normen. Wij streven naar een gezond en veilig sportklimaat. Onze gedragsregels en vertrouwenspersonen zijn hierin fundamenteel.

Op deze pagina lees je onze gedragsregels en hoe Blue Marlins zorg draagt voor een veilig sportklimaat.

De Blue Marlins gedragsregels

Algemeen

 • We hebben altijd respect voor de zwemtrainers, begeleiders en voor elkaar.
 • We aanvaarden de ander zoals eenieder is en discrimineren niet op basis van huidskleur, geloof, seksuele
  geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
 • We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet en sluiten niemand buiten (ook niet op social media).
 • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van lichamelijk of verbaal geweld (ook niet op social media).
 • We blijven van elkaars spullen af; we houden het zwembad en de omgeving schoon en heel.
 • We maken geen foto’s en video’s met anderen en zetten deze ook niet op social media zonder uitdrukkelijke toestemming van hen. Iedereen mag te allen tijde toestemming intrekken voor het maken en/of delen van beelden. Beelden op social media worden dan direct verwijderd.

Sportief

 • We sporten met elkaar en gedragen ons sportief, ook als anderen minder sportief zijn. Zie je onsportief of onplezierig gedrag? Spreek de ander er dan op aan en/of geef het door aan trainers of begeleiders.
 • Een winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan.
 • We hebben een positieve instelling met betrekking tot activiteiten (zwemtrainingen en andere activiteiten) binnen de vereniging.
 • Elke Blue Marlin heeft een voorbeeldfunctie voor andere (jongere) Blue Marlins.

Teamregels

 • We dragen met plezier de clubkleding tijdens wedstrijden, sportevenementen en andere activiteiten waar je namens de club aan deelneemt.
 • We nemen in principe deel aan alle lessen, trainingen en wedstrijden en we melden ons tijdig af, volgens de richtlijnen, als we niet kunnen deelnemen.
 • We zijn tot het einde van de wedstrijd aanwezig bij wedstrijden waar het om de teamprestatie gaat en moedigt de andere Blue Marlins aan.
 • We zijn altijd op tijd aanwezig. Uiterlijk 5 minuten voor de training helpen we met het opbouwen van het zwembad, na de training ruimen we alles samen weer op.

Kleed(kamer)regels

 • We kleden ons om in de kleedkamers. Omkleden langs de badrand is niet toegestaan.
 • We gebruiken de kleedkamers alleen om ons om te kleden. Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • We fotograferen, filmen of videobellen niet in kleedkamers en onder de douches.
 • We laten de kleedkamers netjes achter. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, telefoon, geld etc.) maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De vereniging alsmede het zwembad zijn niet verantwoordelijk voor zoek raken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

.

Vertrouwenscontactpersonen

Alle trainers, bestuurders, officials en vrijwilligers van Blue marlins zijn in het bezit van een geldig en recent VOG (verklaring omtrent gedrag). Daarnaast zijn onze trainers op de hoogte van reglement Q, de beroepscode van de KNZB. Op deze manier creëren wij een veilige omgeving voor alle Blue Marlins.
Om ongewenste zaken te kunnen bespreken, heeft Blue Marlins meerdere vertrouwenscontactpersonen.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:
– Sandra Hoofs te bereiken via sandra.hoofs@blue-marlins.nl 
– Linda Goderie te bereiken via linda.goderie@blue-marlins.nl
– Loek Schavemaker te bereiken via loek.schavemaker@blue-marlins.nl

Indien iemand ongewenste zaken bemerkt of hiervan onderwerp is, dan kan deze persoon contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. Heb je een algemene vraag over de vertrouwenscontactpersonen of over ongewenst gedrag kan je ook altijd mailen naar vcp@blue-marlins.nl.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• Pesten en gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
• Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Blue Marlins op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VertrouwensContactPersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur (secretaris). Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

 

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen zwemvereniging-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

DutchEnglish