Programma-informatie Learn2Train

Centrale doelstelling in het Learn2Train programma is het ontwikkelen van veelzijdige en goede zwemmers. Zwemmers in de Learn2Train fase zullen vooral plezier moeten ervaren in de sport en de bewegingsactiviteiten die we aanbieden. Plezier gaat daarom ook voor prestatie. We willen de zwemmers een positief beeld van zichzelf, anderen en de sport meegeven.

Binnen de Learn2Train fase werken we hard aan de techniek. We optimaliseren de technieken van de zwemslagen, starts, keerpunten, onderwaterfases en de finish. Het ontwikkelen van een consistent bewegingspatroon staat centraal tijdens de techniektrainingen.

Naast de techniek zal gedurende de Learn2Train fase het volume (lengte van trainingen en aantal) in de trainingen toenemen. Er zal in zekere mate toegewerkt gaan worden naar de volgende fase in de carrière van de zwemmer. Een goede conditionele basis is daarvoor van groot belang. Uiteraard zal de techniek altijd de basis zijn van de toename in volume en het trainen van de conditie.

Deelname aan andere sporten buiten het zwemmen wordt door de technische staf zeker aangeraden!

Over de Learn2Train groep

Leerdoelstellingen

Binnen de Learn2Train groep werken wij naar verschillende leerdoelstellingen toe.

 • Plezier hebben en houden in het zwemmen
 • Verbeteren/perfectioneren zwemslagen, keerpunten, start en finish
 • Verbeteren uithoudingsvermogen
 • Verbeteren lenigheid en rompstabiliteit
 • Verbeteren zwemsnelheid
 • Verbeteren van wedstrijdvaardigheden
 • Verbeteren teamvaardigheden
 • Werken naar een sport lifestyle

Trainingen

Zwemtrainingen

 
 • Maandag: 05.30 - 07.00
 • Dinsdag: 17.00 - 18.30
 • Donderdag: 05.30 - 07.00
 • Vrijdag: 17.30 - 19.00
 • Zondag: 08.00 - 09.30
 
Landtrainingen
 • Dinsdag: 18.45 - 19.15 (perron)
 • Vrijdag: 17.00-17.30 (perron)
 • Zondag: 10.00 - 11.00 (Montaigne)
Zwemtrainingen
Training Type Locatie
Maandag: 17.15 - 18.30 Zwemtraining Zwemcentrum
Woensdag: 17.15 - 18.30 Zwemtraining Zwemcentrum
Vrijdag: 18.00 - 19.30 Zwemtraining Zwemcentrum
 
Training Type Locatie
Maandag: 17.30 - 19.00 Zwemtraining Van Maanenbad
Vrijdag: 17.30 - 19.00 Zwemtraining Van Maanenbad

 

Extra services

In deze groep zijn er verschillende dingen die beschikbaar zijn om aan mee te doen.
 • Zo wordt er meerdere keren per jaar een sociale activiteit georganiseerd.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van een fysiotherapeut, indien nodig op locatie. (kosten via zorgverzekering)
 • Er kan gebruik worden gemaakt van een Diëtist, 1 intake+ 1 vervolgbehandeling. (kosten via zorgverzekering)
In sommige groepen wordt gebruik gemaakt van Winnercam.
WinnerCam is een combinatie van een persoonlijk polsbandje en een app, waarmee het heel makkelijk wordt om veel gebruik te maken van videofeedback in de training. Video’s kunnen direct tijdens de training in slow motion worden teruggekeken. Dit is heel erg leuk en leerzaam en hierdoor kun je nog beter je techniek verbeteren.
Met het persoonlijke bandje is het heel gemakkelijk om video’s op te nemen en alle opgenomen video’s worden in jouw persoonlijke Cloud omgeving opgeslagen, zodat je deze video’s thuis met de WinnerCam app terug kunt kijken.
Hier vind je een video met meer informatie: Bekijk video. Wil je meer informatie, dan kun je ook nog even op de website van Winnercam kijken.

Voor het gebruik van WinnerCam zal er het volgende aangeschaft moeten worden: WinnerCam bandje + WinnerCam abonnement.

Zodra u een abonnement heeft afgesloten dan ontvangt u binnen enkele dagen een mail van WinnerCam om een account aan te maken. Indien het account is aangemaakt moet er ingelogd worden op de WinnerCam app (Play Store (Android) of App Store (iOS)). Via het profielscherm in de app kan bandje gekoppeld worden aan het account onder het kopje ‘Connect WinnerCam NFC Bracelet'.
Belangrijk: Als het bandje niet gekoppeld is aan het account dan werkt het systeem niet.

Als laatste kan de zwemmer de trainer toegang geven tot de beelden door onder het kopje 'Coaches' op het profielscherm het e-mailadres in te vullen en op 'Add coach' te drukken.
Belangrijk om te weten is dat indien er geen toegang gegeven wordt tot de beelden, de trainer ook geen feedback kan geven aan de zwemmer en de zwemmer tijdens de training de beelden niet bekijken. Wanneer welke groep in de week gebruik zal maken van WinnerCam zal begin aan het begin van komend seizoen bekend gemaakt worden. Het advies is indien de zwemmer over een WinnerCam bandje beschikt deze altijd bij zich te hebben in de tas.

Er kan bij de vereniging gebruik gemaakt worden van fysiotherapie. Gedurende de trainingsweek zijn er zogenoemde ‘momenten voor fysiotherapie’. Tijdens deze momenten kan geïnventariseerd worden of er bij lichamelijke klachten verdere behandeling nodig en/of gewenst is.

Ronaldo Nagtzaam is de fysiotherapeut van Blue Marlins. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor de fysiotherapie binnen de vereniging voor alle trainingsgroepen en zal de intakes en behandelingen uitvoeren.

Dit is bekend bij de programma manager van jouw trainingsgroep. De trainers zullen je in eerste instantie verwijzen naar Ronaldo. Bij persoonlijke voorkeur of niet passende beschikbaarheid is er in overleg ook een mogelijkheid om bij de andere therapeut een fysiotherapeutisch traject te volgen.

Mocht een behandeltraject geïndiceerd zijn, dan zal dit vallen onder een reguliere zitting fysiotherapie per behandeling. Dit wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar via de praktijken Fysiotherapie Nagtzaam onder de naam van R. Nagtzaam of Fysiotherapie de Boei onder de naam van M.B. Heijting. Dit zijn de aangesloten fysiotherapiepraktijken van Blue Marlins. De behandelingen zullen plaatsvinden in de aangesloten fysiotherapiepraktijken of in overleg op de zwemvloer van het Hofbad, Zwemcentrum Rotterdam of het Van Maanenbad.

Voor een vervolg van het behandeltraject en daarbij behorende declaraties zijn persoonsgegevens nodig. Voor het verstrekken hiervan en voor het afstemmen van de behandellocatie dient een informed consent te worden ondertekent door de sporter via SignRequest. Voor sporters onder de 18 jaar dienen ouders hiervoor te tekenen. Het informed consent is op te vragen bij Ronaldo.

Indien een sporter aangesloten is bij een zorgverzekeraar en onder de 18 jaar is, valt dit in de basisverzekering. Hier worden dus geen kosten voor gerekend. Kinderen onder de 18 jaar zijn namelijk verzekerd voor 18 behandelingen per jaar per indicatie en hebben geen eigen risico. Voor sporters boven de 18 jaar met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie, worden binnen het behandelpakket bij de zorgverzekeraar ook geen verdere kosten gerekend. Voor sporters die niet zijn aangesloten bij een zorgverzekeraar, sporters boven de 18 jaar zonder aanvullende verzekering voor fysiotherapie of sporters boven de 18 jaar waarvan het behandelpakket al volledig verbruikt is, gelden de tarieven van de aangesloten fysiotherapiepraktijken.

Om duidelijkheid te verschaffen over de te volgen stappen en/of verantwoordelijkheden bij lichamelijke klachten, maakt de vereniging gebruik van een medisch protocol. Dit bevat de volgende stappen:

Persoon: Actie:
Sporter De sporter is als eerste verantwoordelijk voor het signaleren van lichamelijke klachten en informeert de coach, ouder/voogd en/of fysiotherapeut.
Coach De coach signaleert de lichamelijk klacht. Als de training hierdoor niet (volledig) gevolgd kan worden, neemt de coach contact op met Ronaldo tijdens de ‘momenten voor fysiotherapie’.
Ouders/voogd De ouder/voogd signaleert de lichamelijke klacht en koppelt dit terug aan de betreffende coach en Ronaldo tijdens de ‘momenten voor fysiotherapie’.
Fysiotherapie De fysiotherapeut doet een intake en stelt een behandelplan op indien dit geïndiceerd is. De belastbaarheid van de sporter wordt in kaart gebracht met betrekking tot trainingen en wedstrijden. Dit wordt teruggekoppeld naar de sporter, betreffende coach, ouder/voogd en huisarts/medisch specialist.
Huisarts en/of medisch specialist Het stellen van een second opinion door gebruik van specialistisch diagnostische apparatuur en multidisciplinaire benadering.

Het is ook toegestaan om gebruik te maken van een externe fysiotherapeut naar eigen inzicht. De verantwoordelijkheid voor de communicatie naar coaches en medische staf ligt dan bij de sporter, ouder/voogd en de externe fysiotherapeut. Dit om een adequate aanpassing te kunnen doen tijdens de zwemtrainingen en/of wedstrijden. Binnen de fysiotherapie van Blue Marlins doet Ronaldo dit.

Er is voor de sporters ook een mogelijkheid een afspraak te maken met Ronaldo door hem te mailen of een bericht te sturen via WhatsApp.

Tijden

Dag Tijdstip Locatie Mogelijkheid tot behandelen
Maandag 17:30-19:00 Hofbad Ja
Dinsdag 16:00-17:00 Zwemcentrum Rotterdam Ja
Dinsdag 17:30-18:30 Zwemcentrum Rotterdam Ja
Woensdag 7:00-7:15 Hofbad Nee (tenzij overeengekomen via informed consent)
Woensdag 15:45-16:00 Hofbad Nee (tenzij overeengekomen via informed consent)
Woensdag 19:00-19:15 Hofbad Nee (tenzij overeengekomen via informed consent)
Donderdag 15:15-15:30 Hofbad Nee (tenzij overeengekomen via informed consent)
Donderdag 19:15-19:30 Hofbad Nee (tenzij overeengekomen via informed consent)
Vrijdag 17:30-19:00 Van Maanenbad Ja

Ook is er de mogelijkheid om sporters preventief te screenen op blessures. Deze zullen in overleg met de programma manager, sporter en ouder/voogd worden ingepland bij Ronaldo. Het doel hiervan is mogelijke risico’s op blessures in kaart brengen en hiertoe een plan te maken. Voorkomen is namelijk beter dan genezen! Zo kan de sporter het maximale uit de trainingen halen om zo goed mogelijk op de wedstrijden te presteren. Daarin zullen adviezen en/of oefeningen worden meegegeven. Dit zal vallen onder een reguliere zitting fysiotherapie zoals eerder beschreven. Indien een aanvullend traject nodig is, zal dit tijdens de screening besproken worden.

Voor vragen kun je Ronaldo bereiken via ronaldo.nagtzaam@blue-marlins.nl

Kampen

Ook is er de mogelijkheid om op kampen mee te gaan.

Allereerst is er het Kick off kamp welke elk jaar aan het begin van het seizoen wordt gehouden. Hier gaan zwemmers van verschillende leeftijdsgroepen samen een weekend weg om elkaar beter te leren kennen en vooral veel plezier te maken.

In de meivakantie is er een 3-daags trainingskamp. Dit trainingskamp is alleen met de Learn2Train kinderen, die in de verschillende baden in Den Haag en Rotterdam trainen. Het zijn dus allemaal kinderen van dezelfde leeftijd. Naast de dagelijkse zwemtraining van 2 uur zijn er verschillende sport & spelactiviteiten, natuurlijk ook vrije tijd en wordt er vooral veel plezier gemaakt. Het Learn2Train trainingskamp is goed voor de ontwikkeling van de zwemmers en voor de onderlinge verbinding en vriendschappen tussen de zwemmers.

Kosten
Soort kamp Datum Locatie Kosten
Kick off Kamp 6-8 september Overijssel €160/170,-
Trainingskamp Meivakantie Nader te bepalen €275,-

Wedstrijden

Learn2Train zwemmers kunnen aan verschillende leuke wedstrijden meedoen, zoals het Minioren Circuit (6 wedstrijden), Provinciale Club Meet, Provinciale Minioren Finales, Clubkampioenschappen en het Lange Afstand Circuit (afstanden minioren: 200-400-800m vrije slag, 200m wisselslag).

In het overzicht hieronder zie je in welke leeftijdscategorie je in seizoen 2023-2024 valt:

 

Categorie Geboortejaar meisjes Geboortejaar jongens
Minioren 3 2015 2015
Minioren 4 2014 2014
Minioren 5 2013 2013
Minioren 6 X 2012
Junioren 1 2012 2011
Junioren 2 2011 2010
Junioren 3 2010 2009
Junioren 4 2009 2008

Wedstrijdkalender

Je ontvangt de wedstrijduitnodigingen altijd via ws@blue-marlins.nl. Het kan zijn dat je niet altijd een uitnodiging krijgt voor alle wedstrijden. De programma managers hebben een indeling gemaakt voor wie welke wedstrijduitnodiging moet krijgen.

Overleg ook met je programma manager of je je moet inschrijven voor alle wedstrijden, aangezien er veel wedstrijden gehouden worden.

Programmamanager

Contributie

Den Haag
1-5x per week: € 109,50 p/m

Rotterdam
1x per week: € 49,50 p/m
2x per week: € 69,50 p/m
3-5x per week: €109,50 p/m

De maand augustus rekenen wij geen contributie wegens de zomervakantie.

Op het lidmaatschap bij Blue Marlins zijn eenmalige inschrijfkosten en een jaarlijkse KNZB-fee van toepassing.

Proeftraining

Zwem je nog niet bij Blue Marlins, maar wil je graag een keertje meezwemmen om te kijken of het wedstrijdzwemmen iets voor jou is? Plan dan een gratis proefles in via onderstaande knop!