1250

Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Binnen Blue Marlins hechten wij veel belang aan waarden en normen. Wij streven naar een gezond en veilig sportklimaat. Onze vertrouwenspersonen zijn hierin fundamenteel.

Alle trainers, bestuurders, officials en vrijwilligers van Blue marlins zijn in het bezit van een geldig en recent VOG (verklaring omtrent gedrag). Daarnaast zijn onze trainers op de hoogte van reglement Q, de beroepscode van de KNZB. Op deze manier creëren wij een veilige omgeving voor alle Blue Marlins.

Om ongewenste zaken te kunnen bespreken, heeft Blue Marlins meerdere vertrouwenscontactpersonen, deze zijn afkomstig van meedere basisverenigingen.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:
– Sandra Hoofs te bereiken via sandra.hoofs@blue-marlins.nl 
– Linda Goderie te bereiken via linda.goderie@blue-marlins.nl
– Loek Schavemaker te bereiken via loek.schavemaker@blue-marlins.nl

Indien iemand ongewenste zaken bemerkt of hiervan onderwerp is, dan kan deze persoon contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. Heb je een algemene vraag over de vertrouwenscontactpersonen of over ongewenst gedrag kan je ook altijd mailen naar vcp@blue-marlins.nl.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• Pesten en gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
• Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Blue Marlins op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VertrouwensContactPersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur (secretaris). Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen zwemvereniging-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

DutchEnglish