Stoere minioren op survival bij Outdoor Valley

Dat onze minioren niet vies zijn van een beetje water en modder werd snel duidelijk op het stoere uitje bij Outdoor Valley op zondag 25 juni: vlotten bouwen en survivallen.

De middag begon met het bouwen van twee vlotten van boomstammen, tonnen en touwen. Sommige minioren bleken meester in knopen leggen, anderen een natuurlijke ‘tonnenbaas’ of superpeddelaar.

Met de vlotten peddelden twee groepen de rivier over en weer terug. Natuurlijk strijdend om wie als eerste zou aankomen. Nog voor vertrek waren de eerste schoenen en sportbroekjes al doorweekt. En nog voor het einde van de race lagen de eerste minioren in de rivier om de wegdrijvende peddels terug te halen.

Vervolgens gingen de groepen het survivalbos in met instructeurs van Outdoor Valley. Balancerend over balken, klauterend over en onder obstakels, slingerend aan touwen en rennend om de anderen voor te blijven. Elke hindernis werd overwonnen. Soms kreunend, maar meestal gierend van het lachen. Ook hier hielden de kinderen het niet droog. 1 in een modderplas, allemaal in de modderplas. Lekker vies en nat dus.

Na het vlotten bouwen en het afleggen van het hindernisparcours waren onze minioren nog steeds niet moe. En dus gingen ze met elkaar ook nog het touwenparcours op dat in de rivier stond. Na een afsluitend frietje was het tijd voor de hoognodige douche. Helemaal fris gingen ze na een geweldige middag weer naar huis.

De coaches waren er natuurlijk ook bij. Wat zij deden? Vooral genieten van het feit dat de minioren zo genoten. En ze bedachten alvast een leuke funactiviteit voor in de winter.

English: Tough minors on survival at Outdoor Valley

It quickly became clear that our minors were not averse to a bit of water and mud on a tough outing at Outdoor Valley on Sunday 25 June: raft building and survival.

The afternoon started with building two rafts from tree trunks, barrels and ropes. Some minors proved masters at tying knots, others a natural ‘barrel boss’ or super paddler.

Using the rafts, two groups paddled across the river and back again. Competing, of course, over who would arrive first. Even before departure, the first shoes and sports shorts were soaked. Also, even before the end of the race, the first minors were in the river to retrieve the paddles that drifted away.

The groups then went into the survival forest with instructors from Outdoor Valley. Balancing over beams, climbing over and under obstacles, swinging on ropes and running to stay ahead of the others. Every obstacle was conquered. Sometimes groaning, but mostly screaming with laughter. Again, the children didn’t stay dry. 1 in a mud puddle, all in a mud puddle. Getting dirty and wet.

After building rafts and completing the obstacle course, our minors were still not tired. So they all took to the ropes course in the river. After a closing snack of chips, it was time for the much-needed shower. Completely refreshed, they returned home after a great afternoon.

The coaches were there too, of course. What they were doing? Mainly enjoying the fact that the minors were having so much fun. They also made plans for a fun activity in winter.